יצירת ערך לטווח הארוך

In the short run, the market is a voting machine, but in the long run it is a weighing machine – Ben Graham

השגת תשואה משביעת רצון לאורך זמן

The most important quality for an investor is temperament, not intellect. You need a temperament that neither derives great pleasure from being with the crowd or against the crowd - Warren Buffett

התמקדות במחקר עצמאי

You don’t become a value investor for the group hugs ... In the long run, the research and analysis you perform should overcome market forces the fundamentals ultimately matter - Seth Klarman

מבנה הוגן, פשוט ושקוף

The highest form that civilization can reach is a seamless web of deserved trust not much procedure, just totally reliable people correctly trusting one another - Charlie Munger

קרן השקעות ערך גלובליתמטרת הקרן היא השגת תשואה משביעת רצון לאורך זמן. הקרן מתמקדת בהשקעה במניות של חברות ציבוריות קטנות במגוון שווקים בעולם תוך ביצוע ניתוח עומק של הזדמנויות השקעה והסיכונים הכרוכים בהן, לצד ראייה ארוכת טווח ושימוש בעקרונות מתודולוגיית השקעות הערך.

ערכי הקרןמבנה פשוט, הוגן ושקוף הכולל מנגנון תגמול היוצר זהות אינטרסים בין מנהלי הקרן למשקיעים. דמי הניהול נגזרים מרווחי הקרן ללא עלויות ניהול קבועות (דמי הצלחה בלבד). "אנו אוכלים את התבשיל שאנו מבשלים"- כל הוננו והון משפחתנו מושקע במקביל לתיק הקרן.